O mne

Norbert Daniš (Mgr. art. Norbert Daniš, DiS. art., * 11.4.1991) je špičkový slovenský virtuózny klavirista, skladateľ a pedagóg hry na klavíri.

Hre na klavír sa venuje od svojich štyroch rokov. Základnú umeleckú školu ukončil s vyznamenaním najlepšieho absolventa. Ako mimoriadne talentovaného žiaka ho prijali na štátne Konzervatórium v Bratislave do nultého ročníka už vo veku 12 rokov do triedy Mgr. art. Tatiany Lenkovej Hurovej.

VŠMU absolvoval pod vedením medzinárodne uznávaného profesora hry na klavíri a koncertného klaviristu Mariána Lapšanského. Samozrejmosťou boli mnohé medzinárodné klavírne súťaže po celom svete, na ktorých obsadzoval vrcholové priečky. Kvalitné štúdiá nielen na Slovensku, ale aj v USA na Hudobnej akadémii v Pensylvánii, medzinárodné hudobné kurzy, sólové recitály a koncerty s orchestrami vykreslovali jeho hudobný profil na špičkovú úroveň vrcholového klaviristu, s absolútne ojedinelou a nezameniteľnou technikou hrania. Napriek tomu, že profesionálny klavírny svet prijímal Norberta s otvorenou náručou, v jeho vnútri postupne dozrievala túžba s celkom inými súradnicami – preniesť bohatstvo a krásu klavírnej hudby v celej jej rozmanitosti z málo dostupného profesionálneho priestoru do života bežných ľudí.

Rozhodol sa preto ostať na Slovensku a prinášať svoje umenie domácemu publiku (SR, ČR). Z Norberta sa stal zanietený popularizátor klasickej i súčasnej klavírnej hudby, ktorý na svojich koncertoch jedinečnou a prístupnou formou, plnou majstrovstva, edukácie a humoru, úspešne rúca bariéry a mýty, ktoré najmä klasickú hudbu a jej autorov sprevádzajú. V období pandémie covidu sa Norbert stal priekopníkom v organizovaní množstva klavírnych koncertov v online priestore, patril k najaktívnejším umelcom na sociálnych sieťach a využitím svojho mienkotvorného vplyvu významnou mierou prispel k participácii umeleckej sféry na zvládaní situácie. Okrem koncertovania sa Norbert bohato venuje pedagogickej činnosti. Svojou vlastnou metódou (osobne i online) učí hru na klavír nielen detského žiaka, ale aj dospelých. Norbert je tiež úspešný skladateľ a vydavateľ. Je autorom hudobného albumu BLESSED, hudobnej knihy FUNTASTICKÝ KLAVÍR, ku ktorej nahral rovnomenný hudobný album a autorom hudobnej pomôcky HUDOBNÝ ZOŠIT, s unikátnou hudobnou teóriou v kocke. V súčasnosti (2023) pracuje na vydaní hudobného CD s najkrajšími a publikom najžiadanejšími pokojnými a romantickými klavírnymi skladbami. Ako jediného slovenského klaviristu si ho firma Petrof vybrali za člena umeleckého zoskupenia medzinárodných klaviristov PETROF Art Family.

Sledujte ma denne na Instagrame a odoberajte môj YouTube kanál

Túto moju autorskú skladbu som zahral vyše 25 tisícovému publiku na Godzone tour 2023.
Skladbu som nazval ADONAI. Adonai je hebrejské slovo, ktoré znamená Pán.