Len veľmi málo umelcov môže povedať, že má taký hlboký vplyv na svet hudby, ako Norbert Daniš. Ako klavirista, pedagóg, skladateľ, ale tiež, ako vplyvný mienkotvorca klavírneho umenia, Norbert priniesol inovácie, čo vedie k tomu, že priblížil inštrumentálnu klavírnu hudbu životu súčasného moderného človeka. 

Stovky detí a dospelých sa už pod jeho vedením naučili samostatnej hre na klavíri jeho vlastnou metódou, ktorá zostala v ich životoch natrvalo. Norbert je majstrom komunikácie prostredníctvom hudby. 

Norbert Daniš je obdarovaný jedinečnými umeleckými a komunikačnými schopnosťami, spája hudobnú krásu so životom človeka a tvorí ju dostupnou pre široké publikum, na rozdiel od kohokoľvek iného, rúca bariéry a stavia nové mosty medzi svetom umelca a publikom. Rozpráva hudbou príbehy.

Norbert zahral 26 tisíckam divákov svoju autorskú skladbu na Godzone tour 2023 v 6 mestách SR a ČR a prinášal evanjelium prostredníctvom svojho umenia.

Klavirista, skladateľ, učiteľ hry na klavíri

Koncerty

Tak trochu inak, ako je zvykom.
Publiku sa mi darí odovzdávať skôr dlhodobý zážitok pre dušu, ako "chvíľkové rozptýlenie zvukom pre pre uši a oči".
Svojim umením sa snažím prinášať pokoj a oddych.

Hodiny klavíra

Naučil som už veľa dospelákov a detičiek kreatívne hrať na klavíri svojou vlastnou metódou a darí sa mi aj vytvárať pozitívny vzťah k hudbe (snáď) na celý život. Teda nielen hrať "tutoriálovo", ale hudbe aj rozumieť.

CD Piano stories, kniha skladieb,
notový zošit

Pre deti a dospelých. Nájdete ich nielen na mojom webe, ale tiež v každom kníhkupectve.

Darčekové
poukazy

Hodiny klavíra,
súkromný koncert.